Revision [2899]

This is an old revision of MapaDoMobilu made by MichalPalenik on 2010-04-12 19:20:52.

 

Mapy do mobilného telefónu


V rámci projektu FreemapSlovakia ponúkame zadarmo na stiahnutie aj programy pre mobily. Každý z programov pre mobil má svoje špecifiká a zväčša umožňuje použivanie v offline móde, teda bez pripojenia na internet.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki