Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for MapovackaMMP201111
[4011] 2011-11-02 13:30:55 by MesiRE
[4005] 2011-10-27 14:07:05 by MesiRE
[3998] 2011-10-18 20:39:47 by MesiRE
[3997] 2011-10-18 20:37:20 by MesiRE
[3995] 2011-10-18 20:29:58 by MesiRE [Cloned from MicroMappingParty201111]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki