Revision [4127]

This is an old revision of MappingEvening made by MichalPalenik on 2011-12-16 17:22:50.

 

Mapping Evening


Robíme pravidelné mapovacie semináre. Cieľom je pravidelne sa stretávať, vymieňať si informácie, robiť si školenia, a pod.

Budú sa konať každý druhý pondelok v mesiaci od 18:15 do skončenia programu, v priestoroch prvého slovenského HackerSpace-u http://www.progressbar.sk/ na Cukrovej 14 vo dvore.
There is one comment on this page. [Display comment]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki