Mapping Evening


Robíme pravidelné mapovacie semináre. Cieľom je pravidelne sa stretávať, vymieňať si informácie, robiť si školenia, a pod.

Budú sa konať každý druhý pondelok v mesiaci od 18:15 do skončenia programu, v priestoroch prvého slovenského HackerSpace-u http://www.progressbar.sk/ na Michalskej 3 (druhé poschodie).
Comments [Hide comments]
Comment by nail
2012-01-05 13:58:09
calendar nemame?
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki