Revision [4428]

This is an old revision of MappingParty made by KandyTalbot on 2012-11-19 22:27:17.

 

Mapping Party

Mapping Party je akcia zameraná na zmapovanie okolia vopred vybranej lokality. Akcie sú otvorené pre verejnosť a nových záujemcov radi zaškolia skúsenejší maperi.

Pripravované akcie


Uskutočnené akcie


CategoryMappingParty
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki