Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Mapping Party

Mapping Party je akcia zameraná na zmapovanie okolia vopred vybranej lokality. Akcie sú otvorené pre verejnosť a nových záujemcov radi zaškolia skúsenejší maperi.

Pripravované akcie
Uskutočnené akcie


Pred MappingPartyCategoryMappingParty
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki