Revision [5029]

This is an old revision of MappingParty made by MichalPalenik on 2015-11-02 13:25:24.

 

Mapping Party

Mapping Party je akcia zameraná na zmapovanie okolia vopred vybranej lokality. Akcie sú otvorené pre verejnosť a nových záujemcov radi zaškolia skúsenejší maperi.

Pripravované akcie


Banská Bystrica a okolie, jar 2016

Uskutočnené akcie


Pred MappingPartyCategoryMappingParty
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki