Revision [5118]

This is an old revision of MappingParty made by kayle on 2017-09-07 08:58:32.

 

Mapping Party

Mapping Party je akcia zameraná na zmapovanie okolia vopred vybranej lokality. Akcie sú otvorené pre verejnosť a nových záujemcov radi zaškolia skúsenejší maperi.

Pripravované akcie


MappingParty201710 Rimavská Sobota, 7. November 2017


Uskutočnené akcie


Pred MappingPartyCategoryMappingParty
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki