Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Mapping párty v Braväcove


Kedy:
19. - 20. októbra
Kde:
Braväcovo - penzión http://schweintaal.sk/
Pre tých, ktorí prídu už v piatok a chcú začať večerou, potrebujeme náhlásiť prevádzkarke prvé jedlo.

Na výber je z tejto ponuky:
Preštudujte a napíšte výber na daniel.abaffy (kvašná ryba) freemap.sk (nezabudnúť aj na ostatných ľudí, ktorí pôjdu s Vami).
Raňajky a ďalšiu večeru jej nahlásime až po príchode.

Vďaka

Nezabudnúť plavky ;)

CategoryMappingParty
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki