Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for MappingParty201611
[5095] 2016-10-12 08:09:03 by kayle [pridany link na ubytovanie]
[5094] 2016-10-05 12:25:19 by MichalPalenik
[5092] 2016-10-05 12:23:12 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki