Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for MapujVlakom
[2761] 2010-03-17 08:55:54 by MichalPalenik
[2595] 2010-01-25 11:01:03 by MichalPalenik
[2373] 2009-11-03 15:41:16 by MichalPalenik
[2364] 2009-10-31 15:41:53 by JozefVince
[2363] 2009-10-31 15:32:46 by JozefVince
[2362] 2009-10-31 15:31:46 by JozefVince
[2351] 2009-10-29 16:38:39 by MichalPalenik
[2350] 2009-10-29 16:38:32 by MichalPalenik
[2349] 2009-10-29 16:37:07 by MichalPalenik
[2348] 2009-10-29 16:20:36 by MichalPalenik
[2347] 2009-10-29 09:41:08 by MichalPalenik
[2305] 2009-10-26 10:38:34 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki