Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for Media2009Januar
[1419] 2009-02-27 14:26:08 by JozefVince
[1415] 2009-02-27 14:22:21 by JozefVince
[1414] 2009-02-27 14:21:01 by JozefVince
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki