Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Debilníček ;)


https://umap.openstreetmap.fr/en/map/nezmapovana-turistika-freemap-slovakia_58872 - nezmapovaná turistika
https://umap.openstreetmap.fr/sk-sk/map/nezmapovana-cyklistika-freemap-slovakia_95322 - nezmapovaná cyklistika
http://resultmaps.neis-one.org/osm-discussions?c=Slovakia#8/48.791/19.775 - diskusia k changesetom na Slovensku
https://zlant.github.io/parking-lanes/#15/49.2185/18.7559 - nástroj na prehľad a editovanie parkovania (zákaz/rezidenti/zákazníci/bez obmedzenia)
http://addrtool.osm.margus.sk - nástroj na kooperáciu pri importe adresných čísiel
http://harrywood.dev.openstreetmap.org/license-change/botprocessing.php - prehľad mazania nie-ODbL dát z OSM
http://cleanmap.poole.ch/ - vizualizácia dát, ktoré (ne)ostanú po zmene licencie
http://osm.margus.sk/roads/ - sledovátko na dĺžku ciest I., II. a III. triedy
http://nic-nac-project.org/~jose1711/kataster-data/report.html - prehľad zmien v kapore
http://proxy.freemap.sk/google/ - použitie OSM v Google Maps engine
http://www.radarvirtuel.com/ - mapa lietadiel vo vzduchu
http://93.184.70.94/data/mapy/transparent_map.html - porovnanie map (Kapor, NLC, Google, OSM,...)
http://sandbox.freemap.sk/mapnik/ - kapor WMS, porovnanie s hiking.sk, turisticke chodniky bez relacii
http://sandbox.freemap.sk/MapOf/ - vygenerovanie obrázku z časti mapy (napr. pre kontrolu v teréne)
http://milvusmap.eu/?zoom=12&lat=49.17814&lon=18.67795&layers=B0TT - export mapy do PDF (nastavenie mierky, poctu stran, ...)
http://labs.geofabrik.de/history/ - vygenerovanie histórie určitého územia z OSM databázy ako obrázok (celé slovensko nejde kvôli veľkému počtu bodov :( )
http://www.freemap.sk/?ShowRelations=376256 - zvýraznenie relácia na mape (v tomto prípade R1)
http://yosmhm.neis-one.org/ - vizualizácia zmien daného prispievateľa OSM na mape

http://www.cometdocs.com/ - konvertovanie PDF na text
http://osmtools.org/indoor/#lat=51.09475&lon=17.01916&z=18 - OSM indoor tools
http://milvusmap.eu/ - export do PDF (viac strán, mierka, ...), = walking papers
https://osmlanduse.org/#13.526932556400505/18.72853/49.23096/0/ - prehľad landuse (s vyplnenými dierami z iných zdrojov)

Postup hromadnej opravy dát:
  1. základná http linka je http://xapi.openstreetmap.org/api/0.6/
  2. ako parameter sa zadáva napr.: *[source_ref=www.scc.sk]
  3. vygenerovaný OSM súbor otvoriť cez JOSM.
  4. DOLEZITE: urobit UPDATE DATA v JOSM
  5. nájsť dáta cez CTRL-F a opraviť ich
  6. upload

Príklady použitia sú na: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Xapi

JOSM mapové podklady:
NázovURL
Adresy ZBGISwms:https://zbgis.skgeodesy.sk/zbgis/rest/services/RA_Adresne_body/MapServer/export?bbox={bbox}&bboxSR=102100&imageSR=102100&size=512%2C512&dpi=96&format=png32&transparent=true&layers=show%3A0&f=image
DMP 1.0tms[18]:https://dmp1-shading.tiles.freemap.sk/{zoom}/{x}/{y}.jpg
DMR5 Shadingtms:https://dmr5-shading.tiles.freemap.sk/{zoom}/{x}/{y}.jpg
Ortofotomozaika SR 1Ctms[19]:https://ofmozaika1c.tiles.freemap.sk/{zoom}/{x}/{y}.jpg
Ortofotomozaika SRtms[19]:https://ofmozaika.tiles.freemap.sk/{zoom}/{x}/{y}.jpg


Turistický rázcestník:
taghodnota
ele123
hikingyes
informationguidepost
name.....
tourisminformation

Turistická mapa:
taghodnota
ele123
hikingyes
informationmap
name.....
tourisminformation


Turistické relácie:
taghodnotapopis
colouryellowfarba turistickej trasy
completeyes / noindikuje, či je relácia kompletná
descriptionČastá - Častianska dolinaformát: názov začiatočného bodu - názov koncového bodu
networkrwnkategorizácia trasy na lokálnu / regionálnu / medzinárodnú
operatorKSTKlub slovenskych turistov
ref8160je uvedene na cedulke
routehikingjedná sa o turistiku
symbolmajor
typeroutetype relácie
Kompletný popis (anglicky) | Zoznam náučných chodníkov

Cyklistické relácie:
taghodnotapopis
colourbluefarba cyklo trasy
completeyes / noindikuje, či je relácia kompletná
descriptionLošonec - Sklená Huta - Trnavaformát: názov začiatočného bodu - názov koncového bodu
networkrcnkategorizácia trasy na lokálnu / regionálnu / medzinárodnú
operatorSCK???
ref2204je uvedene na cedulke
routebicyclejedná sa o bike
typeroutetype relácie

Nezabudnúť pridať členov do relácie! Bolo by pekné usporiadať členy relácie tak, aby nadväzovali na seba...

Železničné priecestia:
taghodnotapopis
crossing:barrierno / yes / half / fullzávory
crossing:bellno / yesvýstražné zvukové znamenie
crossing:lightno / yessignálne svetlo
railwaylevel_crossing / crossingpriecestie pre autá / len pre peších
refSP1234JIC
supervisedno / yesči je prítomný operátor

Skúška, či editovanie funguje aj na novom serveri :)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki