Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for MicroMappingParty200904
[3936] 2011-10-11 17:37:33 by JozefVince
[1840] 2009-05-23 19:37:37 by JozefVince
[1839] 2009-05-23 19:35:02 by JozefVince
[1838] 2009-05-23 18:05:00 by JozefVince
[1820] 2009-05-22 10:34:50 by JozefVince
[1819] 2009-05-22 10:27:07 by JozefVince
[1746] 2009-04-30 15:13:36 by JozefVince
[1732] 2009-04-21 23:53:40 by JozefVince
[1731] 2009-04-21 19:32:32 by JozefVince
[1730] 2009-04-21 19:32:19 by JozefVince
[1718] 2009-04-15 00:50:35 by JozefVince
[1717] 2009-04-15 00:07:01 by JozefVince
[1716] 2009-04-15 00:06:08 by JozefVince
[1715] 2009-04-15 00:04:00 by JozefVince
[1714] 2009-04-15 00:03:35 by JozefVince
[1713] 2009-04-15 00:02:46 by JozefVince
[1712] 2009-04-14 16:10:16 by MichalPalenik
[1711] 2009-04-14 16:04:24 by MichalPalenik
[1702] 2009-04-08 14:55:33 by MichalPalenik
[1694] 2009-04-03 09:52:49 by JozefVince
[1692] 2009-04-03 09:14:56 by JozefVince
[1691] 2009-04-03 09:01:15 by JozefVince
[1687] 2009-04-01 15:15:30 by MichalPalenik
[1681] 2009-04-01 10:46:31 by Jose1711 [+ jose a oli]
[1662] 2009-03-27 19:52:55 by JozefVince
[1661] 2009-03-27 19:46:43 by JozefVince
[1660] 2009-03-27 19:45:40 by JozefVince
[1627] 2009-03-23 22:20:32 by JozefVince
[1616] 2009-03-23 16:08:11 by JozefVince
[1615] 2009-03-23 16:07:38 by JozefVince
[1614] 2009-03-23 16:03:48 by MichalPalenik
[1613] 2009-03-23 14:59:17 by JozefVince
[1612] 2009-03-23 12:55:48 by MichalPalenik
[1605] 2009-03-20 20:04:23 by JozefVince
[1604] 2009-03-20 19:41:38 by MichalPalenik
[1603] 2009-03-20 19:04:10 by MichalPalenik
[1598] 2009-03-20 13:09:32 by MichalPalenik
[1585] 2009-03-19 11:33:07 by MichalPalenik
[1584] 2009-03-19 11:30:58 by MichalPalenik
[1583] 2009-03-19 11:05:56 by MichalPalenik
[1576] 2009-03-18 21:18:42 by MichalPalenik
[1574] 2009-03-18 20:51:11 by MichalPalenik
[1567] 2009-03-18 16:07:19 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki