Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
OrbView-3 TMS obsahuje čiernobiele a farebné zábery zo satelitu od USGS. Obrázky sú pod public domain licenciou. Pokrytie sa dá pozrieť na http://osm.margus.sk/orbview/.
Viac info na OSM wiki.

Pre pridanie vrstvy do JOSM treba vložiť nasledovný riadok do "URL mapového podkladu":
tms:http://93.184.70.94/tilecache/tilecache.fcgi/1.0.0/OrbView-3_1GST/{zoom}/{x}/{y}.jpg


CategoryDatoveZdroje
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki