Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for OziExplorer
[2878] 2010-04-08 15:20:31 by JozefVince
[2875] 2010-04-08 15:17:59 by JozefVince
[2083] 2009-07-15 01:07:25 by Jose1711 [gramatika]
[1288] 2009-02-22 19:23:06 by JozefVince
[1081] 2009-01-10 15:16:35 by JozefVince
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki