Revision [3060]

This is an old revision of PCLMapCollection made by MilanNobonn on 2010-05-17 20:56:11.

 

Perry-Castañeda Library Map Collection


http://www.lib.utexas.edu/maps/

Táto zbierka obsahuje rôzne mapové podklady U.S. Army a CIA, ktoré nie sú chránené autorským zákonom. public domain. Snímanie z papierových podkladov urobili na University of Texas.

Najzaujímavejšie podklady pre Freemap Slovakia z dostupných máp sú vojenské topografické mapy v merítku 1:250,000 z roku 1959.
Series M501, U.S. Army Map Service, 1959-

Tieto mapy majú polohovú presnosť približne +- 100 metrov, čo je dané aj mierkou 1:250000. Nie sú vhodné na priame obkresľovanie do Openstreetmap, lebo aj Landsat 7 satelitné snímky sú presnejšie, ale dajú sa na nich nájsť rôzne užitočne informácie o pomenovaní, orientačných bodoch, obciach.

Referencované verzie týchto mapových podkladov na území SR.

http://93.184.70.94:21880/utexas_maps/

URL adresa pre prístup pomocou WMS klienta:GetCapabilities

JOSM URL jednotlivých mapových listov. Index


--
HistorickeMapy
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki