Zoznam aplikácií pre smartfóny, ktoré porušujú licenčné podmienky OSM


menoplatformazaznamenanéoznámené?URLpoznámka
Cyklotrasy Bratislava OfflineAND, IOS15 aug 201615 aug 2016http://bonbonapps.com/
Cyklotrasy Malá FatraAND, IOS15 aug 201615 nov 2015http://www.mam.sk/
sľúbili nápravu ale k aug 2016 ju nevykonali. 25. august 2017: na mape je uvedený odkaz na OSM - je to teda vyriešené?

vysvetlivky
meno - meno aplikácie
platforma - AND (android), IOS (iOS)
zaznamenané - dátum kedy bol urobený záznam v tabuľke
oznámené? - dátum kedy bol vývojár na problém upozornený
URL - adresa stránky vývojára prípadne stránky s kontaktnou info na vývojára

Po oprave je treba položky zo zoznamu odstrániť, alebo ich presunúť do novej tabuľky na spodok stránky.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki