Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
(vraj) public domain mapy zverejnené poľskou armádou http://www.lemko.org/maps100/index.html

Písal som Walterovi aby mi poslal viac info o legálnych aspektoch sprístupnenia map verejnosti (SanoZ - vid history AkviziciaDat ver 212)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki