Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for RecentlyCommented
[1818] 2009-05-22 00:48:11 by JozefVince
[1817] 2009-05-22 00:35:08 by MonsiTerda [bocmonchiri]
[3] 2008-03-17 08:06:31 by WikkaInstaller
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki