Revision [3133]

This is an old revision of SiteOperator made by JozefVince on 2010-06-06 11:09:02.

 

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ týchto stránok je Občianske združenie Freemap Slovakia.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki