Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for SkolskaPraca
[3362] 2010-10-22 17:00:23 by MichalPalenik
[3350] 2010-10-13 10:41:54 by MichalPalenik
[3348] 2010-10-13 10:40:19 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki