Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for Skoly
[3238] 2010-08-26 16:49:39 by MichalPalenik
[3234] 2010-08-26 13:20:54 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki