Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
3.4. Kontrola máp a ich oprava

Celá OSM mapa, teda všetky jej objekty, sú výsledkom práce mnohých ľudí združených okolo projektu OSM. Veľká väčšina používateľov berie mapovanie veľmi vážne a pristupuje k tomuto kolektívnemu dielu veľmi zodpovedne. Komunita taktiež veľmi rada vidí vo svojich radoch nových členov, pretože na tak rozsiahlom projekte, akým OSM bezpochyby je, existuje neustály nedostatok dobrovoľníkov. Problém je, že časť nováčikov zanedbá (alebo cielene ignoruje) prípravu a vrhne sa okamžite na vytváranie mapy. Samozrejme, nepripravený používateľ s minimálnymi skúsenosťami a neochotou komunikovať so skúsenejšími používateľmi je veľmi častým zdrojom chýb. Na mape potom vznikajú nepresné, neúplné či dokonca chybné údaje. Druhou skupinou sú používatelia, ktorí sa rozhodli schválne či z recesie škodiť komunite OSM. Svojou prácu doslova sabotujú projekt tým, že ničia prácu ostatných (mažú alebo presúvajú existujúce objekty), alebo (čo môže byť ešte horšie) schválne vytvárajú neexistujúce objekty na mape (známe sú prípady, keď na mape vznikli celé mestá, ktoré v skutočnosti neexistujú).

Komunita skúsenejších používateľov vypracovala viacero dokumentov, ktoré novým členom aspoň v skrátenej podobe priblížia doporučené postupy správania sa pri vytváraní mapy. Avšak ani akokoľvek dokonalé pravidlá nezabránia neúmyselným omylom, chybám či nepresnostiam. Preto je vhodné z času na čas mapu kontrolovať a opravovať prípadné chyby. Ako však nájsť chyby v mape, na ktorej sú tisíce objektov? Vďaka spôsobu, akým je mapa na OSM serveri uložená (relačná databáza objektov a ich vzťahov), je možné vyhľadávanie chýb pomerne jednoducho algoritmizovať a následne graficky zobrazovať na grafickej mape.

Existuje množstvo nástrojov, ktoré slúžia na grafické zobrazovanie rôznych chýb na OSM mape. Súhrnný zoznam je možné nájsť na tejto adrese http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Quality_Assurance. Medzi najjednoduchšie a pre nových používateľov najpoužiteľnejšie patria nasledovné stránky:There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki