Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for StarterGuideOSM
[5253] 2017-09-09 07:55:02 by kayle [aktualizácia]
[4185] 2012-01-26 22:37:56 by MartinZdila [500 000 users]
[4109] 2011-12-16 12:52:41 by JozefVince
[4108] 2011-12-16 12:52:30 by JozefVince
[4107] 2011-12-16 12:52:12 by JozefVince
[3583] 2011-03-28 09:56:04 by Darkriser
[3579] 2011-03-28 07:49:53 by Darkriser
[3577] 2011-03-28 01:04:12 by Darkriser
[3575] 2011-03-28 00:51:36 by Darkriser
[3572] 2011-03-28 00:40:43 by JozefVince
[3571] 2011-03-28 00:40:26 by JozefVince
[3563] 2011-03-27 23:36:53 by Darkriser
[3561] 2011-03-27 23:33:22 by Darkriser
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki