Revision [4113]

This is an old revision of StarterGuidePriprava made by JozefVince on 2011-12-16 12:53:45.

 

2. Príprava na mapovanie

V predchádzajúcej kapitole boli stručne popísané projekty StarterGuideOSM OpenStreetMap a StarterGuideFreemapSlovakia Freemap Slovakia, ich význam, obsah a zameranie. V tejto kapitole je uvedený podrobný návod, ako na mapovanie technicky pripraviť svoj počítač.


StarterGuideRegistracia 2.1. Registrácia na portáloch
StarterGuideInstalJOSM 2.2. Inštalácia JOSM
StarterGuideKonfigJOSM 2.3. Konfigurácia JOSM
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki