2. Príprava na mapovanie

V predchádzajúcej kapitole boli stručne popísané projekty OpenStreetMap a Freemap Slovakia, ich význam, obsah a zameranie. V tejto kapitole je uvedený podrobný návod, ako na mapovanie technicky pripraviť svoj počítač.


2.1. Registrácia na portáloch
2.2. Inštalácia JOSM
2.3. Konfigurácia JOSM
There are no comments on this page. [Add comment]

Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by WikkaWiki