Revision [4111]

This is an old revision of StarterGuideUvod made by JozefVince on 2011-12-16 12:53:00.

 

1. Úvod

V nasledujúcich kapitolách sú v skratke popísané projekty OpenStreetMap a FreemapSlovakia, na čo sú zamerané, čo majú spoločné a, samozrejme, čím sa odlišujú.


StarterGuideOSM 1.1. Čo je OpenStreetMap ?
StarterGuideFreemapSlovakia 1.2. Čo je Freemap Slovakia ?
StarterGuideIneProj 1.3. Iné projekty
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki