1. Úvod

V nasledujúcich kapitolách sú v skratke popísané projekty OpenStreetMap a FreemapSlovakia, na čo sú zamerané, čo majú spoločné a, samozrejme, čím sa odlišujú.


1.1. Čo je OpenStreetMap ?
1.2. Čo je Freemap Slovakia ?
1.3. Iné projekty
There are no comments on this page. [Add comment]

Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by WikkaWiki