Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Tag Matrix

Táto stránka slúži maperom ako pomocka pri určovaní správneho tagu a doplnkových informácií pre vybraný TagMatrixSpatialElement priestorový element.

Ak chcete použiť TagMatrix


TagMatrixGuide Návod ako používať alebo doplniť TagMatrix nájdete TagMatrixGuide tu.

CategoryTagMatrix
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki