Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Popis ako taggovať lyže, zjazdovky a bežky


Anglický návod
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Piste_Maps

Celosvetový progres
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Piste

Vizualizácia
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki