Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [1427]

This is an old revision of TlacoveSpravy made by JozefVince on 2009-02-27 14:41:47.

 

Tu sú tlačové správy vydané projektom Freemap

Media2009februar
Media2009Januar
Media2008December
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki