20.12.2008 09:03 - Nové stránky projektu Freemap.sk (autor článku: zdpo)

Slovenský prispievatelia do projektu OpenStreetMap.org zaktualizovali svoju stránku. Freemap.sk je zameraný vytvorenie kvalitnej a voľne dostupnej mapy Slovenska. Projekt používa vlastné vyhľadávanie a plánovanie trás.
http://linuxos.sk/sprava_zobraz_komentare/2265/index.html

CategoryInMedia
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki