Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [1559]

This is an old revision of TlacoveSpravy made by MichalPalenik on 2009-03-17 19:34:38.

 

Tu sú tlačové správy vydané projektom Freemap

Media2009februar
Media2009Januar
Media2008December


Kam písať motivačné články:
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki