Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for TlacoveSpravy2009December
[2431] 2009-12-10 09:52:31 by MichalPalenik
[2430] 2009-12-10 09:51:33 by MichalPalenik
[2428] 2009-12-09 22:36:10 by JozefVince
[2427] 2009-12-09 22:34:46 by JozefVince
[2426] 2009-12-09 21:12:04 by MichalPalenik
[2424] 2009-12-09 21:07:29 by MichalPalenik
[2423] 2009-12-09 21:02:45 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki