Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for TlacoveSpravy2010August
[3220] 2010-08-19 08:46:45 by MichalPalenik
[3219] 2010-08-18 21:37:31 by MichalPalenik
[3210] 2010-08-17 19:51:38 by MichalPalenik
[3209] 2010-08-17 15:18:39 by JozefVince
[3208] 2010-08-17 14:12:42 by MichalPalenik [zmenene]
[3207] 2010-08-17 14:10:18 by MichalPalenik
[3206] 2010-08-17 14:07:04 by JozefVince
[3205] 2010-08-17 13:50:26 by MichalPalenik [prvá verzia, doplnte]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki