Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for TlacoveSpravy2010Maj
[3130] 2010-05-31 15:43:54 by MichalPalenik
[3129] 2010-05-31 15:16:53 by MichalPalenik
[3128] 2010-05-31 15:14:59 by MichalPalenik
[3125] 2010-05-31 14:07:59 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki