Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
5. mája 2011 - Presné mapy Slovenska naozaj zadarmo!

Popri sčítavaní obyvateľstva SR sa vyskytlo niekoľko problémov s geografickým zaradením osôb na Slovensku. Štatistický úrad SR sa rozhodol použiť zastaralé a nepresné mapy, za ktoré zaplatil nemalú čiastku. Toto je obzvlášť neštastné najmä v období doznievajúcej krízy pri pretrvávajúvich problémoch s verejnými financiami.

FreemapSlovakia už niekoľko rokov zadarmo ponúka vektorové digitálne mapy Slovenska, spolu s materským projektom OpenStreetMap aj mapy celého sveta. Podrobnosť týchto máp sa mení v závislosti od regiónu, avšak v spolupráci s mestami, obcami a ich obyvateľmi je možné tieto mapy priebežne dopĺňať a spresňovať. Akékoľvek zmeny sa v rôznych exportoch prejavia veľmi rýchlo, do niekoľko minút až hodín. Príkladom úspešnej spolupráce je napríklad http://casta.freemap.sk/ obce Častá.

Je zarážajúce, že práve Štatistický úrad SR používa statické, nemenné mapy, ktoré sú niekoľko rokov staré, ak má možnosť použiť aktuálne a najmä ľahko aktualizovateľné mapy celého Slovenska od FreemapSlovakia. Tieto si na dôvažok môže spresniť a vektorovo spracovať prispôsobujúc ich svojim potrebám, nielen pre účely sčítania ľudu.


http://wiki.freemap.sk/TlacoveSpravy2011Maj, FreemapSlovakia, 5. mája 2011

O FreemapSlovakia FreeMap.sk:
OpenStreetMap je medzinárodný projekt vytvárajúci aktuálnu voľnú digitálnu mapu sveta na princípe podobnom ako wikipédia. Existuje niekoľko máp sveta, avšak väčšina z nich má právnické a technické obmedzenia na ich používanie. Dátové podklady OpenStreetMap sú pod licenciou CC-BY-SA. Táto licencia umožňuje voľné používanie dát, pod podmienkou citovania a zachovania rovnakých práv pre užívateľa. Takáto licencia umožňuje napríklad voľné využitie v akademickom prostredí, v komerčnom prostredí pri popise pozície firmy a jej pobočiek alebo v prostredí regiónov a samospráv pri tvorbe máp.

Online mapa na http://www.FreeMap.sk umožňuje prehliadanie mapy, zobrazenie rôznych vrstiev s informáciami (cesty, turistické chodníky, LayerContour vrstevnice, LayerWeather aktuálne počasie, ...) ako i vyhľadávanie rôznych bodov záujmu (napríklad bankomat, lekáreň alebo stravovacie zariadenie). FreemapSlovakia FreeMap je Slovenská komunita združujúca používateľov a tvorcov mapy na Slovensku. Okrem samotného mapovacie procesu, FreemapSlovakia FreeMap vytvára a prevádzkuje vlastný vizuál mapy prispôsobený zvyklostiam slovenských používateľov, rokuje s rôznymi inštitúciami o poskytnutí hromadných dát a tieto implementuje do mapy, a vytvára prispôsobené výstupy pre komerčné i nekomerčné organizácie.

TlacoveSpravy
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki