Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for TlacoveSpravy2011Oktober
[4009] 2011-11-01 14:13:19 by MichalPalenik
[4008] 2011-10-30 16:01:11 by MichalPalenik
[4006] 2011-10-30 13:19:50 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki