Revision [3723]

This is an old revision of UHUL made by nail on 2011-08-12 13:52:31.

 

UHUL - ortofotomapa. Pokrýva Česku republiku a čiastočne zasahuje aj na Slovensko-České pohraničie. Priestoré rozlíšenie 2m na pixel.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki