Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

WhereAmI


Aplikácia na vizualizáciu OSM dát a mapovanie pre mobily s OS Symbian (UIQ3, Series 60 and S80/S90). Mapy si WhereAmI sťahuje z internetu podľa potreby. Niektoré funkcie (zbieranie a využitie cellID) vyžaduju na S60 v3 podpísanie aplikácie (www.symbiansigned.com). Umožňuje tiež tagovanie pomocou hlasových poznámok (audiotagging).


CategorySoftware
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki