Revision [585]

This is an old revision of WishList made by MichalPalenik on 2008-12-16 14:06:46.

 

Zoznam požadovanej funkcionality


Presety pre defaultne zobrazenie mapy

Namiesto sucasnej zakladnej a rozsirenej vrstvy mapy by mohli byt nastavenia nasledovne:
Tri predvytvorene nastavenia map:
Plus menu rozsirene vrstvy, v ktorom by bolo mozne lubovolne zapinat / vypinat vrstvy, ako sa komu paci (tak, ako je to dnes).

Vrstvy zobrazene v zakladnej mape

Zakladna mapa by mala sluzit, ako automapa, orientacny atlas v meste, pre planovanie trasy a podobne. V tejto mape by mala byt obsiahnuta:
Poznamka: vrstva cestna siet a vrstva stavby su dnes zlucene do jedinej vrstvy pod nazvom cestna siet a pokryvaju rovnaky rozsah objektov.

Vrstvy zobrazene v turistickej mape

Turisticka mapa by mala sluzit pre turisticke ucely ako pre pesich turistov, tak pre cykloturistov. Sucasny Freemap obsahuje vrstvu s tienovanym reliefom, ktory je vsak malo kontrastny (co pri nizsom stupni priblizenia nevadi, avsak pri z16 je relief tazko badatelny) a takisto sucasna vrstva cestna siet je v obciach tazko kombinovatelna s vrstvou reliefu a/alebo vrstevnic, pretoze vrstevnice skoro uplne prekryvaju zony (v obciach najma vyznacenie obytnej zony). V tejto mape by mala byt obsiahnuta:
Poznamka: mozno by bolo vhodne do turistickej mapy zahrnut aj budovy (?), avsak to by si vyziadalo vygenerovat dalsiu sadu vrstiev.

Vrstvy zobrazene v ortofotomape

Ortofotomapa by mala sluzit ako orientacna prehladova mapa okolia. Aj ked OpenAerial Maps nedosahuje kvality komercnych fotomap, pre orientaciu v nizsom priblizeni je dostacujuca (priblizne do z14) pre prehladovu orientaciu. V dnesnom Freemape vsak kombinacii OpenAerial Maps brania zobrazene zony vo vrstve cestnej siete, ktore ucinne OAM prekryvaju. Ortofotomapa by mala obsahovat vrstvy:

Skade sa vezmu vrstvy ?

Vrstvy pre vytvorenie zakladnej mapy su dostupne uz aj dnes vrstva cestna siet a vrstva stavby a zony su dve vrstvy vzniknute z dnesnej vrstvy cestna siet, pricom pokryvaju presne tu sadu objektov, ktoru pokryva dnesna vrstva cestnej siete. Nie je potrebne pre ucely zakladnej mapy tieto 2 vrstvy oddelovat.

Vrstvy pre vytvorenie turistickej mapy su z velkej casti dostupne uz aj dnes. Vhodne by vsak bolo disponovat vrstvou cestnej siete bez stavieb a zon, pripadne vrstvou cestnej siete so stavbami, ale bez zon. Takato vrstva dnes neexistuje. Vrstvy s turistickymi trasami, vrstevnicami a reliefom su dnes bezne dostupne (avsak nie su plne konzistentne, niektore boli vyrenderovane bez bezzieringu kriviek).

Vrstvy pre vytvorenie ortofotomapy su dnes najmenej dostupne. Dostupna je vrstva ortofotodat OpenAerial Maps, avsak vrstva cestnej siete vhodna pre zobrazenie spolu s OAM dnes neexistuje. Takuto vrstvu by bolo nutne vytvorit (sucasna vrstva cestnej siete OAM prekryva zonami a okrajmi ciest).

Pozadovane nove vrstvy
Bude nutne vytvorit novu vrstvu s cestnou sietou pre OAM, inac nie je mozne ucinne ortofotomapu realizovat.

Pre turisticku mapu by bolo vhodne disponovat mapou cestnej siete bez zon a stavieb, pripadne so stavbami, ale bez zon (treba si vybrat, ako sa turisticka mapa zobrazi). Tuto vrstvu by bolo mozne po skombinovani s vrstvou stavby a zony, pripadne zony (podla vyberu) pouzit pre vykreslenie zakladnej mapy.

Pre zakladnu mapu by bolo nutne z vrstvy cestna siet vydelit vrstvu zony, pripadne stavby a zony (podla vyberu vzhladu turistickej mapy).

Sucasna vrstva cestna siet nadalej nebude potrebna, pretoze ju bude mozne vytvorit zlucenim vrstiev cestna siet a stavby a zony.

Rozsirena mapa

Tato volba je k dispozicii aj dnes a umoznuje uzivatelovi navolit si lubovolnu kombinaciu vrstiev a map z dostupnych vrstiev, ktore freemap poskytuje. Tato volba by mala ostat aj v novej verzii umoznujuc uzivatelovi lubovolnu (aj nelogicku) kombinaciu vrstiev. Predosle tri nastavenia (zakladna, turisticka, fotomapa) by mali iba menit vyber zakladnych vrstiev (cestna siet, stavby a zony, relief, OAM, vrstevnice), ale ostatne preferencie uzivatela zanechat (trebars vypnute POI, pocasie a pod.)
There is one comment on this page. [Display comment]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki