Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Zmena Licencie


Projekt OpenStreetMap zmenil licenciu dát z CC-by-SA na ODBL ODbL. Nakoľko nie všetky príspevky používateľov bolo možné zmeniť na novú licenciu, niektoré oblasti mapy sa vrátili do staršej podoby, prípadne dáta úplne zmizli.

Uvedené miesta sa snažíme premapovať, ale je možné že niečo prehliadneme. Ak na mape objavíte miesto ktoré nie je aktuálne môžete nahlásiť chybu na stránke osmbugs.org. Priblížte si mapu na miesto kde sú chýbajúce/nepresné dáta a kliknite na mapu. Do políčka "Comment:" popíšte problém.
Alebo pošlite e-mail na freemap(zavináč)freemap.sk a popíšte nám kde je problém.There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki