Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for pevnostisk
[5054] 2016-07-21 12:48:08 by nail [zmazany navrh ikony]
[4529] 2013-03-22 15:02:16 by nail [bing, bing it's a bing!]
[4526] 2013-03-20 16:44:20 by nail
[4525] 2013-03-20 16:29:16 by nail
[4524] 2013-03-20 15:16:04 by nail
[4523] 2013-03-20 15:10:55 by nail
[4522] 2013-03-20 15:10:00 by nail
[4517] 2013-03-15 18:28:07 by nail
[4516] 2013-03-15 13:56:43 by nail
[4514] 2013-03-13 18:58:34 by nail
[4511] 2013-03-13 17:58:07 by nail
[4510] 2013-03-13 17:57:46 by nail
[4506] 2013-03-13 14:02:09 by nail
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki