Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Používanie OSM/Freemap dát alebo podkladov firmami na Slovensku


Celoslovenská pôsobnosť


ktoosm/freemapdodržanie licencieurlpoznámka
Dopravný podnik Košiceosmáno (po upozornení)http://wiki.openstreetmap.org/wiki/File:Kosice-bus_stop.jpg mapy na zastávkach
Geocaching.skfreemapánohttp://www.geocaching.sk/
Seditafreemapánohttp://www.horalkysedita.sk/
Sme.sk - reštaurácieosmánohttp://restauracie.sme.sk/restauracie/bratislava_2983
Zlaté stránkyosmáno (po upozornení)http://www.zlatestranky.sk/hladanie/mapaRegionálne

ktoosm/freemapdodržanie licencieurlpoznámka
Taxislužba Hopin do mája 2015osmáno (po upozornení)http://www.hopin.sk/ v r. 2014 okrem dlaždíc používali osm aj na routing a geocoding
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki