Revision [4944]

This is an old revision of referencie made by Jose1711 on 2015-01-21 12:20:23.

 

Používanie OSM/Freemap dát alebo podkladov firmami na Slovensku


Celoslovenská pôsobnosť


ktoosm/freemapdodržanie licencieurlpoznámka
Dopravný podnik Košiceosmánomapy na zastávkach
Geocaching.skfreemapánohttp://www.geocaching.sk/
Zlaté stránkyosmáno (po upozornení)http://www.zlatestranky.sk/hladanie/mapa


Regionálne

ktoosm/freemapdodržanie licencieurlpoznámka
Taxislužba Hopinosmáno (po upozornení)http://www.hopin.sk/ v r. 2014 okrem dlaždíc používali osm aj na routing a geocoding
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki