Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [69]

This is an old revision of AkviziciaDat made by SanoZ on 2008-03-19 07:20:49.

 

Existujuce zdroje dat


Nove zdroje dat (navrhy a idei)

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki