Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Recently changed pages

feed icon

Sat, 11 Nov 2023:
Wed, 11 Oct 2023:
Tue, 23 Mar 2021:
Fri, 19 Feb 2021:
Fri, 05 Feb 2021:
Wed, 30 Dec 2020:
Tue, 29 Dec 2020:
Sun, 30 Jun 2019:
Thu, 09 May 2019:
Sun, 10 Feb 2019:
Thu, 27 Dec 2018:
Wed, 07 Nov 2018:
Tue, 18 Sep 2018:
Tue, 03 Jul 2018:
Tue, 21 Nov 2017:
Tue, 12 Sep 2017:
Sat, 09 Sep 2017:
Fri, 08 Sep 2017:
CategoryWiki
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki