Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Zoznam všetkých kategórií

Zoznam všetkých kategórií dostupných v tomto Wiki sídle je zobrazený nižšie.

The following 50 page(s) belong to CategoryCategory

Api2Wiki [Api2Wiki]
Category2percenta [Category2percenta]
CategoryAdmin [CategoryAdmin]
CategoryAPI [CategoryAPI]
CategoryDatoveZdroje [CategoryDatoveZdroje]
CategoryHowTo [CategoryHowTo]
CategoryInMedia [CategoryInMedia]
CategoryMapFeatures [CategoryMapFeatures]
CategoryMappingParty [CategoryMappingParty]
CategorySoftware [CategorySoftware]
CategoryStats [CategoryStats]
CategoryTagMatrix [CategoryTagMatrix]
CategoryUploads [CategoryUploads]
CategoryWiki [CategoryWiki]
CityRectification [CityRectification]
CoMame [CoMame]
DevBugList [DevBugList]
DevBugListHistory [DevBugListHistory]
DnsSchema [DnsSchema]
FreemapHistory [FreemapHistory]
FreemapTricka [FreemapTricka]
FreemapvMapSource [FreemapvMapSource]
GPStogoSKApply [GPStogoSKApply]
Gpsvp [Gpsvp]
HackingWeekend [HackingWeekend]
Images [Images]
KoordinaciaMMP [KoordinaciaMMP]
LayerRevisionStatusDef [LayerRevisionStatusDef]
MappingNews [MappingNews]
MappingPartyTuristika [MappingPartyTuristika]
Media2009Marec [Media2009Marec]
MicroMappingParty200907 [MicroMappingParty200907]
MojFreemapPribeh [MojFreemapPribeh]
NaviPOWM [NaviPOWM]
PhoneWallpapers [PhoneWallpapers]
PlatLas [PlatLas]
PostaPSC [PostaPSC]
RecentlyCommented [RecentlyCommented]
RecruitmentPosterDev [RecruitmentPosterDev]
TlacovaSprava2009februar [TlacovaSprava2009februar]
TlacoveSpravy2008Decemper [TlacoveSpravy2008Decemper]
TlacoveSpravy2009Februar [TlacoveSpravy2009Februar]
TlacoveSpravy2009Januar [TlacoveSpravy2009Januar]
TlacoveSpravy2009Jun [TlacoveSpravy2009Jun]
TlacoveSpravy2009Marec [TlacoveSpravy2009Marec]
TrackingAPI [TrackingAPI]
TrekBuddyPoiExportProposal [TrekBuddyPoiExportProposal]
WeatherSourceSHMU [WeatherSourceSHMU]
WhereAmI [WhereAmI]
ZmluvaNLC [ZmluvaNLC]
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki