Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [74]

This is an old revision of AkviziciaDat made by SanoZ on 2008-03-19 15:56:22.

 

Existujuce zdroje dat


Nove zdroje dat (navrhy a idei)


Licencne podmienky

Co sa tyka licencie tak sa zda ze data su pouzitelne pre "nase" zamery

Priklad konverzie:
ukazka konverzie bitmapy do vektoroveho formatu
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki